Projekti

Act and React

Act and React

Cilj projekta je osnažiti i inspirirati pozitivne promjene među mladima (u dobi od 15 do 25 godina ) u 6 zajednica. Kroz aktivnosti kao što su predstave i dramske edukacije, projekt ima za cilj mlade ljude osnažiti vještinama komuniciranja, kritičkog razmišljanja i rješavanja problema.

Saznaj više
Hoćemo l' više

Hoćemo l' više

Cilj projekta je promovirati svijest o kulturi i umjetničkom izražavanju među mladim umjetnicima i aktivistima, potičući dijalog, toleranciju i empatiju kroz zajedničke aktivnosti, Kongrese Artivista i lokalne inicijative u Goraždu, Kreševu, Doboju i Bugojnu. Glavni fokus je osnaživanje mladih putem drame kako bi se rušile predrasude, proširile perspektive i olakšao osobni razvoj.

Saznaj više
Tamo gdje se osjećam sigurnim - OVO SAM JA

Tamo gdje se osjećam sigurnim - OVO SAM JA

Pokazati hrabrost osoba sa intelektualnim teškoćama dok se u svojoj svakodnevnici suočavaju sa bitnim pitanjima poput prijatelja, njihove uloge u umjetnostim, roditeljstva i mnogim drugim.

Saznaj više
Mala škola Vareš

Mala škola Vareš

Podizanje svijesti o životnoj sredini i rad na njenom unaprijeđivanju kroz dramske radionice i pozorišne predstave

Saznaj više
Istrajati

Istrajati

Nositi se sa problemom prihvatanja krize, ličnog i društvenog poraza, sa posebnim akcentom na to kako ti problemi utječu na mlade.

Saznaj više
Dom malih Thalia

Dom mladih Thalia

Ponuditi djeci i mladima kvalitetan kulturno-socijalni život i usmjeriti razvoj djeteta ka društveno osviještenom i odgovornom pojedincu, ka humanijem društvu, društvu koje je utemeljeno na osnovnim ljudskim vrijednostima.

Saznaj više
Molimo sačekajte

Hvala za prijavu!