Istrajati

Cilj:

Nositi se sa problemom prihvatanja krize, ličnog i društvenog poraza, sa posebnim akcentom na to kako ti problemi utječu na mlade.

Ciljna skupina:

Omladina

Područje projektnih aktivnosti:

Bosna i Hercegovina, Srbija

Projekat je inspirisan dramama ”Dame biraju” Anthony McCarten&Stephen Sinclair i “Parobrod istrajnosti” Šarla Vildraka koje govore o ljudima koji su poraženi od strane društvenog konteksta, koji su izgubili nadu i odlučili da se više ne bore.

Da napuste zemlju ili da ostanu ovdje živeći bez borbe, bez smisla.
Ovi ljudi se suočavaju sa pitanjima: Šta je stvarno važno za mene? Da li će biti bolje negdje drugdje? Da li smo sposobni prihvatiti lični i društveni poraz, ustati, sagledati situaciju racionalno i nastaviti? Nastaviti da živimo sa našim ličnim i društvenim problemima?

Problem prihvatanja krize, ličnog i društvenog poraza, je važna zajednička tema ljudima u Bosni i Hercegovini i Srbiji, a koja posebno muči mlade koji nemaju sjećanja na bolju prošlost. Oni su odrasli u okolini koja je proživjela velika razočarenja, promjene načina života i sistema vrijednosti.

Koristili smo drame kao polazne tačke za temeljno istraživanje i radionice improvizacije u cilju što dubljeg razumijevanja situacije i stanja mladih ljudi iz regiona. Materijal dobijen kroz radionice će biti osnova za dvije pozorišne predstave koje će biti kreirane: jedna sa studentima i mladim diplomcima glume i režije sa Akademije scenskih umjetnosti Sarajevu, a druga sa profesionalnim pozorišnim timom nezavisnog pozorišta Kroz prozor fabrika.

U projektu „Istrajati?“, Altteatar sa partnerima Kroz prozor fabrika iz Beograda i Akademijom scenskih umjetnosti Sarajevo kreiraće dvije pozorišne predstave kroz koje želimo da istaknemo postojanje izbora koji pojedinac ima u BiH i Srbiji.

Postavićemo pitanje: da li je rješenje problema odlazak negdje drugdje, šta je potrebno uraditi za suočavanje sa stvarnošću i preuzimanje odgovornosti za svoj život. Šta je nama stvarno važno? I da li zaista to ne možemo imati?

Molimo sačekajte

Hvala za prijavu!