Hoćemo l' više

Cilj:

Cilj projekta je promovirati svijest o kulturi i umjetničkom izražavanju među mladim umjetnicima i aktivistima, potičući dijalog, toleranciju i empatiju kroz zajedničke aktivnosti, Kongrese Artivista i lokalne inicijative u Goraždu, Kreševu, Doboju i Bugojnu. Glavni fokus je osnaživanje mladih putem drame kako bi se rušile predrasude, proširile perspektive i olakšao osobni razvoj.

Ciljna skupina:

Mladi od 15 do 25 godina.

Područje projektnih aktivnosti:

Goražde, Bugojno, Kreševo i Doboj.

Projekat je počeo 2019 godine i implementirao se u dvije faze sve do oktobra 2023. godine.
Podižući svijest o važnosti kulture i umjetnosti općenito, mladi umjetnici i aktivisti zalažu se za
stvaranje dijaloga, kao i za razvijanje tolerancije i empatije. Tokom projekta mladi ljudi iz Goražda,
Kreševa, Doboja i Bugojna su imali priliku kroz brojne aktivnosti zajedno raditi i družiti se, zatim
učestvovati na tri Kongresa artivista zajedno sa gostima iz Crne Gore i Srbije. Aktivnosti su sprovodili
edukatori iz oblasti dramskih umjetnosti (profesori pokreta, govora, producenti, dramaturzi),
komunikacije i aktivizma. Bitno je napomenuti da su u Altteatru mladi ljudi u središtu naše brige: kroz
korištenje drame, vodimo ih na osobno putovanje učenja kako bi se izrazili, izgradili samopoštovanje i
povećali svoje samopouzdanje. Čarolija učenja i transformacije događa se kada se razbiju predrasude
i kriva uvjerenja i otvore druge perspektive za njihovo djelovanje u zajednicama.
U okviru projekta napravljene su dvije predstave: amaterska „Probuđeni grad“ i profesionalna
„Balkanski kvadrat kredom“, održana su tri Kongresa artivista i podržane dvije lokalne inicijative u
Bugojnu i Goraždu.

Galerija

Molimo sačekajte

Hvala za prijavu!