Act and React

Cilj:

Cilj projekta je osnažiti i inspirirati pozitivne promjene među mladima (u dobi od 15 do 25 godina ) u 6 zajednica. Kroz aktivnosti kao što su predstave i dramske edukacije, projekt ima za cilj mlade ljude osnažiti vještinama komuniciranja, kritičkog razmišljanja i rješavanja problema.

Ciljna skupina:

Mladi ljudi od 15 do 25 godina.

Područje projektnih aktivnosti:

BiH

"Act and React" je nastavak uspješnog projekta "Hoćemo l' više" završenog u oktobru 2023 godine iz
kojeg je stvorena predstava "Balkanski kvadrat kredom". Ovaj projekt se fokusira na poticanje
promjena kod  mladih pojedinaca (u dobi od 15 do 25) u 6 zajednica. Kroz saradnju sa srednjim
školama planirana je organizacija edukacija koje kroz korištenje dramskih elemenata ohrabruju mlade
na aktivizam potičući ih na kritičko razmišljanje i sposobnost rješavanja problema u svojim
zajednicama. Projekt kulminira radionicom umrežavanja koja okuplja predstavnike svih zajednica radi
poticanja saradnje za lokalne izbore u listopadu 2024. "Act and React" osnažuje mlade da se
suoče sa izazovima poput nezaposlenosti, korupcije i političke isključenosti, potičući osjećaj odgovornosti i
aktivnog doprinosa razvoju zajednice.

Galerija

Molimo sačekajte

Hvala za prijavu!