image

Zašto artivizam?

Već godinama u Altteatru realiziramo projekte s željom da osnažimo mlade ljude da s ponosom i samopouzdanjem iniciraju i kreiraju promjene u svojim zajednicama kako bi unaprijedili i inspirisali druge mlade ljude da i oni proaktivno djeluju.

Edukacije i događaji koje osmišljavamo sastoje se od aktivnosti koje povezuju teatar i aktivizam. A oboje kombinirani pomažu da na kreativan i inovativan način potaknemo mlade ljude na kritičko promišljanje i djelovanje.


ZAŠTO TEATAR?


Neizostavni dio edukacija koje organiziramo čine vježbe koje studenti glume i profesionalni glumci koriste kako bi se pripremili za izlazak na scenu. Vježbe su osmišljene tako da pomažu učesnicima radionica da opuste svoje tijelo i osvijeste to da tijelo, nezavisno od uma, ima svoje mehanizme i načine na koje reaguje i ponaša se u određenim okolnostima. Vježbe su takođe prilagođene i mladim ljudima koji se nužno ne žele baviti glumom, ali žele raditi na svom samopouzdanju i vještinama koje su im potrebne kako bi sarađivali s drugim ljudima. Ove vježbe su bile prisutne i na našem Kongresu artivista, koji je održan u Sarajevu od 24-27.11.2022. godine, a jedan od edukatora na Kongresu, Mehmed Porča, govorio je o tome zašto su teatarske vježbe značajne za rad s mladim ljudima u ovim procesima:


"Ove radionice kreirane u Altteatru s ciljem povezivanja aktivizma i umjetnosti, bazirane su na tome da koristimo dramske vježbe ili prakse koje kao takve mogu biti funkcionalne i u svakodnevnom životu. Cilj radionica je da kod učesnika razvijaju sposobnost upoznavanja samog sebe, otvorenost ka drugom, kao i artikulaciju mišljenja, radnje, htjenja i ostvarenja za bilo koji postavljeni cilj. Dakle, vježbe koje koristimo jesu iz teatra, ali su birane i osmišljene tako da mogu funkcionisati i biti primjenjive u životu, kao što je i teatar život." (Mehmed Porča, edukator na Kongresu artivista 2022).Fotografija 1: Radionica "Pokret, jer ne moram", Kongres artivista 2022.


Na kraju Kongresa, artivisti su odigrali i dramske situacije na kojima su radili tokom radionica i u kojima su predstavili svoje ideje na temu Kongresa: "Šta ćemo sad?". Teatar nam je ovdje koristio, jer su artivisti, samim tim što su kao svoj radni prostor koristili veliku scenu Pozorišta mladih, izgradili samopouzdanje da otvoreno govore pred publikom o tome šta ih to spriječava u njihovim zajednicama da napreduju i šta oni mogu uraditi kako bi promijenili i poboljšali te okolnosti.


Teatar koristimo i zbog toga što mladi ljudi bolje prihvataju znanja i informacije, ako do njih mogu doći na zanimljiv i kreativan način, kroz neku teatarsku praksu. Muzika, scena, pokret, dijalog i međusobna interakcija su neke od teatarskih praksi putem kojih prenosimo znanja i informacije mladim ljudima koji učestvuju u radionicama i događajima Altteatra. Jedna od takvih radionica je i radionica koju smo realizirali u Maloj školi Vareš, čiji je cilj bio podizanje svijesti o životnoj sredini i njenom očuvanju, a koja je realizirana kroz dramske radionice.


Teatar je bitan u formalnoj i neformalnoj edukaciji, jer potiče mlade ljude da razvijaju i identificiraju ne samo zajedničke, već i lične vrijednosti. Teatar znači zajedništvo, briga jednih o drugima, kreativnost, proaktivnost, odvažnost, zabavu i učenje o sebi i drugima na zanimljiv način, kroz stalnu interakciju. Tako su i naše predstave poput "Dame biraju" ili dječije novogodišnje predstave "Čudnovate zgode" osmišljene i kreirane po istim principima. Da glumci slobodno i kreativno izražavaju svoja mišljenja i ideje, neprestano uče i razvijaju se kroz rad na predstavama i izgrade zajednički cilj, a to je zaintrigirati, nasmijati ili edukovati publiku.Fotografija 2: Novogodišnja predstava za djecu "Čudnovate zgode", UNITIC centar Sarajevo.


Naravno, teatar nam je bitan, jer je pored svega gore navedenog, kultura i odraz društva u kojem živimo. Teatar oplemenjuje, otvara um, kreira nove perspektive i pomaže nam da otkrijemo koje su to naše vrijednosti na osnovu kojih bismo željeli kreirati našu svakodnevicu.


"Smatram da je pozorište najveće od svih umjetničkih formi, najneodložniji način na koji ljudsko biće može da podjeli sa drugim osjećaj kako je biti ljudsko biće." (Oscar Wilde).


ZAŠTO AKTIVIZAM?


Jer su mladi ljudi glavna pokretačka sila društva i jer je njihov glas potrebno čuti!


Pored teatra i teatarskih praksi, u radionicama i edukacijama koje realiziramo, njegujemo i aktivistički duh mladih. U radu s mladim ljudima, shvatili smo koliko mladi imaju reći o društvu u kojem žive i promjenama koje su neophodne kako bi mogli napredovati i razvijati se lično i profesionalno u svojim zajednicama.


Kroz naše edukacije i događaje koje organiziramo, težimo potaknuti mlade ljude da kritički sagledaju pojave i okolnosti u svojim zajednicama i da rade na razvijanju svojih ideja i rješenja izazova sa kojima se suočavaju.


Kroz aktivnosti koje su bazirane na aktivizmu, radimo na tome da potaknemo mlade ljude da razvijaju svoje samopouzdanje i povjerenje prema drugim mladim ljudima kako bi neprestano jedni druge motivisali i inspirisali.


Njegujemo aktivizam, jer smo svjesni da mladi ljudi imaju potencijal da budu inicijatori bitnih promjena u svojim zajednicama i da je važno edukovati ih na kreativne i kvalitetne načine.


U svojim radionicama i edukacijama teatar i aktivizam kombiniramo na način da prvo razgovaramo s mladim ljudima o izazovima sa kojima se trenutno suočavaju i na kojima bi voljeli raditi. Koristeći teatarske prakse, pokušavamo ih potaknuti da promišljaju o svojim idejama i rješenjima za te izazove i kako da koristeći teatar ta rješenja predstave na sceni.Fotografija 3: Ciklus dramskih edukacija, Bugojno.


Koliko se teatar i aktivizam razlikuju po svojim metodologijama, toliko su i slični, jer oboje na svoj način pomažu mladoj osobi da stalno uči i saznaje nešto novo o sebi, drugima oko sebe i društvu u kojem živi. Da identificira svoje vrijednosti i na kreativan način radi na rješavanju izazova sa kojima se suočava. Teatar i aktivizam pomažu mladoj osobi da izgradi odnos povjerenja prema drugim mladim ljudima sa kojima radi i da ih svojim djelovanjem inspiriše i motiviše da i oni budu proaktivni. Oboje kombinirani oplemenjuju, stvaraju nove perspektive i pomažu mladim ljudima da izlaze iz svoje zone komfora i budu samopouzdani i inovativni.Fotografija 4: Altteatar