image

MLADI SE PITAJU "ŠTA ĆEMO SAD?"

Altteatar u Sarajevu organizira Kongres artivista 2022, sa idejom jačanja povezanosti među mladim ljudima u Bosni i Hercegovini, kao i jačanje veze između teatra i omladinskog aktivizma.

Ovogodišnji Kongres artivista, koji Altteatar u sklopu projekta "Hoćemo l' VIŠE?" organizira u Sarajevu, u periodu od 24.11. do 27.11.2022. godine, mladim artivistima ponudiće prostor za upoznavanje, interakciju i izgradnju povjerenja. Učesnici će pod motom "Šta ćemo sad?" kreirati zajedničku ideju o boljem položaju mladih.

Kongres će okupiti dvadeset mladih umjetnika i aktivista iz lokalnih zajednica u BiH, ali i deset umjetnika i aktivista iz Srbije i Crne Gore.

Tokom četiri dana kongresa, učesnici će na radionicama i sesijama, koje su isprepletene metodologijama omladinskog rada i različitim umjetničkim postupcima, istraživati društvene teme i pojave, te kreirati društveno-angažirani sadržaj.

"Pokušaćemo potaknuti mlade da kroz dijalog artikuliraju probleme, zamisle bolju stvarnost i preuzmu ulogu kreatora promjena." - izjavili su u Altteatru.


Kongres artivista, biće otvoren u četvrtak, 24.11.2022. godine u Ateljeu Figure u Sarajevu, a aktivnosti će biti realizirane u Pozorištu mladih u Sarajevu.


Sva dešavanja s Kongresa artivista, zainteresovani će moći pratiti na website-u Altteatra i na društvenim mrežama.


https://www.altteatar.com/

https://hr-hr.facebook.com/altteatar/

https://www.instagram.com/altteatar/?hl=hr