Uvjeti članstva 

Članom ALTTEATRA postaje svaki građanin državljanin Bosne i Hercegovine, strani državljanin, svako pravno domaće i strano lice koje prihvata Statut, ciljeve i aktivnosti Udruženja.

Članovi ALTTEATRA su:

 1. Slaven Vidak
 2. Alena Džebo-Hećo
 3. Maja Salkić
 4. Sead Pandur
 5. Saša Handžić
 6. Arma Tanović
 7. Nermin Hadžimejlić
 8. Aldin Omerović
 9. Ajla Hamzić
 10. Alisa Brkić
 11. Mladen Jeličić Troko
 12. Belinda Božičković
 13. Mirela Mijačank
 14. Boris Marić
 15. Dominik Bajo
 16. Zlatan Školjić
 17. Mario Drmač
 18. Naida Begović
 19. Adisa Vatreš
 20. Irma Vatrić
 21. Anja Perišić
 22. Sonja Goronja
 23. Jasminka Požek-Božuta
 24. Selma Mehanović
 25. Lana Delić
 26. Adis Mehanović
 27. Siniša Vidović
 28. Alen Muratović
 29. Robert Krajinović
 30. Nancy Abdelsakhi
 31. Admir Mešić
 32. Saša Oručević
 33. Dženita Imamović
 34. Mediha Musliović
 35. Goran Havić
 36. Irhad Hodžić
 37. Rusmir Efendić
 38. Nevzeta Musabegović
 39. Azra Mehić
 40. Lejla Graho
 41. Aida Šošić
 42. Alisa Mujkić
 43. Jovana Milosavljević
 44. Alisa Čajić
 45. Adi Hrustemović
 46. Enes Salković
 47. Emina Sulejmani
 48. Emir Fejzić
 49. Staša Dukić
 50. Milan Pavlović
 51. Haris Gigo Aljević
 

Altteatar